Archives for tedavi masrafları

Sağlık Sigortası

Sağlık SigortasıÖzel Sağlık Sigortası
Özel sağlık sigortası, poliçe içerisinde yer alan sigortalıların, poliçe süresi içerisinde yapmış oldukları sağlık harcamalarını (doktor muayenesi, ilaç, görüntüleme, tahliller, ameliyat masrafları v.b.) poliçe içerisinde belirtilmiş olan limit ve kullanım şartları dahilinde teminat altına alan bir sigorta çeşididir.

Özel Sağlık Sigortası Primleri Neye Göre Belirlenir?
Sağlık Sigortası primleri poliçe çeşitlerine göre farklılık göstermekle birlikte (yatarak tedavi teminatlı , yatarak + ayakta tedavi teminatlı gibi) sigortalı adayının yaş, cinsiyet , sağlık geçmişi gibi kriterler de poliçe primini belirleyen unsurlar arasında yer alır. Herhangi bir sosyal güvencesi olsun olmasın 18 yaşından büyük olan herkes özel sağlık sigortası yaptırabilir. 18 yaş altı çocuklar ise yanlarında bir ebeveyn ile birlikte poliçe kapsamı içerisine dahil edilir.
Özel Sağlık Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?
Özel Sağlık Sigortası ile ilgili sigorta sektöründe teminat ve primleri farklı olan çok fazla poliçe çeşidi bulunuyor. Bunlar, primi doğrudan etkileyen teminat limitleri, sigortalı katılım payı oranları, anlaşmalı hastane kısıtlamaları gibi birden fazla unsuru içerisinde barındırır. Bu nedenle poliçenizi yaptırmadan önce ne tür bir sağlık sigortasına ihtiyacınız olduğunu belirleyip buna göre alternatifleri araştırmanızı tavsiye ederiz.
Genel Sağlık Sigortası
Genel Sağlık Sigortası, Türkiye’de yaşayan sigortalı, sigortasız tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşım açısından tek çatı altında toplamayı amaçlayan bir sistemdir. Bu sistemden tüm vatandaşlar, halihazırda sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alsın veya almasın yararlanabilirler. Sistem planlandığı şekliyle henüz aktive olmadı, ancak 1 Ocak 2012 itibariyle aktif hale gelmesi bekleniyor. Sistem aktif olduğunda şu anda Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığına bağlı olan herkes, sağlık primlerini ödemeye devam edecek. Ödeyecek gücü olmayanların primleri ise devlet tarafından ödenecek.